Akce

Osvěžovač vzduchu a textílií Rose Essence s rozprašovačem 350ml

19280

Je vhodný na odstranění pachu po kouření, po domácích zvířatech, smetí a jiných organických látek, je vhodný na oživení a osvěžení potahů, koberců.

 

Skupinové balení: 12 ks 

  • 79,90 Kč 30 Kč –37 %
    41,24 Kč bez DPH
  • Skladem
49,90 Kč / ks
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.38 kg
 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.